B82 i top

B82 har tre hold som spiller i turnering - Herresenior, U17 drenge og U12 piger og alle 3 hold ligger HELT i toppen af deres rækker :-)

Her er linket til stillingerne. Nyd det lige et øjeblik :)

Ny formand

Så er der kommet ny formand for B82. Det er Adam Beresowsky (far til Nikolaj Riise, U10). Bestyrelsen fortsætter arbejdet med glæden og det sociale i fodbolden.

Bestyrelsen består af:
Adam - formand
Morten K - medlemsadministrator og webadministrator
Frank - baner og udstyr
Søren - kasserer
Morten W - træning
Konrad - bestyrelsesmedlem
Anders - bestyrelsesmedlem
Thomas - suppleant

Tak til Michael for hans store indsats for B82.

Nyt Årgang 2012 hold starter 17. august 2016

Velkommen til Årgang 2008 Piger

Er du pige fra 2008 og har lyst til fodbold? Så kig forbi.

Det er sjovt at spille fodbold, så tag bare en veninde med, så I kan hygge jer sammen. Vi spiller ved Fuglsanggårds­skolen, og klubhuset ligger for enden af skolegården. Lyder det sjovt, så kom og prøv at være med

Årgang 2008 Piger

Årgang 2008 Piger - B82 girlpower.

Referat af Ekstraordinær generalforsamling i B-82, mandag den 11. april 2016, kl. 19.30 i Klubhuset

Virum, 18. april 2016

1 Valg af formand.
Forinden mødet havde Henning Svensson (far til William Heede, U9) sendt et oplæg til inspiration til bestyrelsen om en alternativ besættelse af bestyrelsesposter i små klubber som B-82. På mødet skitserede Henning indholdet over for de fremmødte. Den tidligere formand, Michael S. Jensen, gennemgik kort de vigtigste opgaver, som han som formand havde varetaget. Det var en generel diskussion af, hvordan man kan rekruttere og fastholde arbejdskraft i klubben. Flere forslag blev nævnt, herunder lønnet formandskab/bestyrelse, lønnet varetagelse af opgaver, uddelegering til forældre, fryns som fx gavekort. Bestyrelsen meddelte, at der allerede var igangsat et arbejde med at fordele formandens opgaver til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. (Red.: bestyrelsen har efter mødet aftalt med tidligere medlem Nicolai Drivsholm, at han bliver lønnet Kluboffice-ansvarlig for klubben)

Adam Beresowsky (far til Nikolai Riise, U10) blev valgt til formand.

2 Beslutning om klubbens fremtid.
Frank Hebo Pedersen orienterede de fremmødte om baggrunden for at starte diskussionen om at indgå i et tættere samarbejde med Virum-Sorgenfri Boldklub samt de forskellige modeller, som et sådant samarbejde kunne indebære. Det blev besluttet, at det er op til bestyrelsen at finde ud af hvori det konkrete samarbejde skal bestå fremover. Der var en generel diskussion og nogle konkrete forslag blev nævnt, herunder at slå små hold sammen og at dele af ungdommen kan træne forskellige steder. Det blev nævnt, at de to klubber må finde ud af, hvad der er i et samarbejde for dem begge, at man samlet kan stå stærkere (med 900-1000 medlemmer), og at det er vigtigt at B-82 bevarer sin integritet.

3 Evt.
Der blev efterlyst gode forslag til dels at skabe mere liv i og omkring klubbens aktiviteter, dels at skabe flere indtægter til klubben. Flere forslag blev nævnt, herunder opstilling af slik- og sodavandsautomat og afvikling af landskampe i klubben. Det blev understreget, at forudsætningen for at tiltag som ovennævnte kan realiseres er naturligvis, at arbejdskraften er til rådighed.

Niels Hadrup (far til Søren, U10) og Jens Berthelsen (2007) blev meldt ind på Kridteholdet.

Referent: Søren Land Hansen