Bestyrelsesmøde 2013feb27 referat


1. Opfølgning på regnskab
- Kassebeholdning er på nuværende tidspunkt på 230.000
- Der er for 2013 budgetteret med et underskud på 18.000

2. Trænersituationen
- De fleste hold er dækket fornuftigt ind, dog mangler 01 og 07 en træner
- Vi leder stadigvæk efter en træner der kunne dække flere hold - og derved sikre kontinuitet.

3. Cup turneringer
- Vi besluttede at gå videre med at undersøge mulighederne for at melde 99,00 og 01 til kronborg cup
- Evaluering på vinterens tilmelding til turneringer.
- Der er tjek på sommer tilmeldingen

4. Medlems-registrering og indmeldelse
- Kan holdsport gøre det lettere end på nuværende tidspunkt.
- Morten ville undersøge Holdsportsmuligheder og eventuelle mangler.
- Hvordan fungerer holdsport omkring udmeldelse-indmeldelse i forhold til kontingent.

5. Sagen med kommunen
- Sigurd vil snakke med Morten og Dorete fra SF
- Hvis tiden er til det lægger vi sag an.

6. Generalforsamling
- Hvordan får vi lokket folk til?
- Vi skal lave en opgave liste til genralforsamlingen, så folk kan melde sig på en opgave.
- Carsten og Peter ønsker ikke genvalg - der mangler 2,5 best. medlem.
- Vi skal for fremtiden fastlægge best. møde datoer.
- Skal vi indføre rullende opgaver såsom lagkagestævnet.
- Vi skal have indført Ungdoms og senior ledere

7. Andet
- Gennemgang af hvordan årgangene kører.
- Hvordan får vi indført en råd tråd i klubben.
- Skal vi i bestyrelsen være bedre til at udlicitere.

Sigurd Gustavson

Ingen kommentarer :

Send en kommentar