B82 kontingent 1. halvår 2014

Så er det igen tid til at betale kontingent.

Denne side vil løbende blive opdateret, hvis der skulle ske ændringer omkring kontingent.

  • Update 2014feb11: Betalingsfristen er, for de fleste medlemmer, langt overskredet! Klubbens udestående er kr 34.775,- og kr 96.150,- er foreløbig indbetalt.
  • Update 2014jan20: Det ser ud til at Årgang 2006 har taget føringen, se nederst på denne side, kan andre gøre det bedre?.
  • Update 2014jan19: Opkrævningsmails er nu udsendt. Klubbens udestående er kr 142.500,- og kr 0,- er foreløbig indbetalt.

I B82 bruger vi holdsport.dk til medlemsregistrering og kontingentopkrævning.

Du modtager en mail fra holdsport.dk med vejledning til hvordan du betaler kontingentet.

Enkelte spillere er tilmeldt flere hold og skal kun betale for det ene (dyreste).

Har du nogensomhelst problemer med kontingentet, så skriv til medlem@b82.dk.

Ønsker du ikke længere at være medlem af B82, så følg vedledningen her.

Status 2014jan20 kl 2312:

Status 2014feb11 kl 22:42:

Ingen kommentarer :

Send en kommentar