Referat fra bestyrelsesmøde den 13/1 2014

1. Generelt

1.1 Senior Dream Team skal fejres på Lyngby Stadion den 13. marts
1.2 Mail adresser skal der ryddes op i. Kan vi undgå dubletter hvis man er i flere mail-grupper. Morten står for oprydning.
1.3 Regnskabet giver indtil videre et overskud på 7.000 for år 2013. Vi skal bestræbe os på at bruge flere penge.
1.4 Børneattester skal underskrives til næstkommende træner- og holdledermøde. Michael står for at udskrive formularer.
1.5 Spillercertifikater: Vi fortsætter med at benytte pdf-filen til dette. Morten forsøger at forsimple processen.

2. Hold

2.1 2007-holdet(28 spillere) har forhørt sig om de kunne få stillet flere midler til stævner til rådighed. Bestyrelsen bevilliger 5.000 kr så alle spillerne på 2007 kan få nogle flere kampe i 2014.
2.2 Årgang 2000, 2001 og Senior FCS skal have nye spillersæt. Nikolaj tjekker op på størrelserne for årgang 2000.
2.3 Bestyrelsen bevilgede tilskud til at Årgang 2004 i tilfælde af tilslutning til en tur til Ringe på Fyn.

3. Baner

3.1 Forespørgsel omkring indendørs vintertider til næste sæson har Michael sendt.
3.2 Michael sender snart ansøgning vinter udendørstider til LTK.
3.3 Bestyrelsen undersøger muligheden for at få anlagt en 8-mandskunstgræsbane på fuglsangpark.
3.4 Der skal presse på for at banerne bliver vedligeholdt bedre i foråret.

4. Generalforsamling

4.1 Mødet er blevet sat til mandag den 17. marts kl 19.
4.2 Der bliver indkaldt gennem holdsport og via et opslag på hjemmesiden.
4.3 Formand, næstformand, og 3 bestyrelsesposter er på valg.
4.4 Næstformanden konstitueres først ved den nye bestyrelses første møde.

5. Møder

5.1 Nikolaj er tilmeldt FIL-mødet den 28. januar
5.2 DBU-Sjælland lokalråds møde den 29. januar vedrørende nye spilleformer.

6. Dommere

6.1 Vi skal selv stille dommere til serie 6. Morten har sendt dommerlist med "voksne" dommere rundt.
6.2 Dommerhonoraret er på 150 kr. for alle dommertjanser.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar