Referat fra bestyrelsesmøde den 4/2-2014

Generelt fra mødet:

1. Stævner:
1.1 2005-holdet har spurgt bestyrelsen om mulighed for deltagelse til træningsstævne på Fyn.
Det er besluttet, at klubben betaler deltagergebyr for hold, udgifter for træner , benzinudgifter samt broudgifter for 3 biler. Ligeledes bidrager klubben med 110 kroner pr deltager.

2. Kontingenter:
2.1.Det er i forbindelse med denne kontingentopkrævning blevet klart, at der har været lidt usikkerhed omkring hvilke medlemmer, der skal opkræves kontingent. På baggrund af denne usikkerhed er følgende nu vedtaget:
På seniorhold og oldboyshold betaler alle spillende medlemmer kontingent, træner eller ej, og uanset om træneren får godtgørelse.
2.2 På fodboldfitness hold er trænere fritaget kontingent.

3. Vedtægtsgennemgang.
3.1 Bestyrelsesmedlemmer opfordres til gennemgang af vedtægter, således at eventuelle ændringer/præcisioner kan diskuteres. 

4. Handelspartner Sportyfied:
Følgende nyheder fra vores handelspartner blev fremlagt:
4.1 Tidligere tøjmærke Umbro udgår i Danmark, og tøjet bliver derfor nu af mærket Select.
4.2 Det blev samtidig besluttet, at der bestilles nyt spillertøj til årgang 2000/2001.

5. Klubfremstød:
5.1Mortens udkast til klubplakat blev godkendt, og bruges nu til "reklame" for nye hold, stævner mm. Muligheder for printning skal undersøges.

6. FIL:
6.1 På baggrund af medlemsmødet den 28.01.2014 vil Michael lave opfølgende mail til FIL, hvori han vil efterspørge opbakning til anlæggelse af 8-mand kunstgræsbane på Fulgssang Park. Således er både FIL og kommunen inddraget i klubbens ambition om at få en 8-mands kunststofbane.

Tilstede på mødet var følgende:
Morten
Michael
Nikolaj 


Bestyrelsen i B82.

Ingen kommentarer :

Send en kommentar