Ekstraordinær generalforsamling mandag den 11. april kl. 19:30 i Klubhuset

Kære medlemmer af B82

I april måned måtte klubben desværre sige farvel til den mangeårige formand Michael.

På Generalforsamlingen d. 7. marts lykkedes det imidlertid ikke at finde en ny formand, og klubbens fremtid er nu for alvor på spil. Det er meget enkelt: enten finder vi en ny formand eller også må klubben afvikles inden for den nærmeste fremtid.

B82 Virum er en sund fodboldklub med en flot økonomi og en stabil medlemsbase. Der er på ingen måde tale om en klub i krise. Der er masser af muligheder for yderligere udvikling til glæde for de næsten 200 medlemmer. B82 Virum lever udelukkende på frivilligt engagement og arbejde. Det er vores fælles fodboldklub, og i fællesskab knokler vi for så gode rammer for vores børns fodbold som muligt - til glæde for Virum.

Vi er næsten fuldtallige i bestyrelsen. Vi er alle indstillet på at bakke op om hinanden og klubbens videre drift, men der skal findes en ny formand for at klubben fortsat kan køre.

Vi indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling mandag den 11. april kl. 19:30 i Klubhuset med følgende udkast til dagsorden:


 1. Valg af formand
 2. Beslutning om klubbens fremtid


Forslag til yderligere punkter til dagsordenen skal fremsendes til bestyrelsen senest d. 2. april.

Vi opfordrer til, at du inden da overvejer, om DU har mod på at løfte opgaven som formand. På vedlagte liste har vi forsøgt at give en oversigt over de opgaver, som du dermed vil påtage dig. Mange af de opgaver, som tidligere blev klaret af Michael, er nu uddelegeret til andre medlemmer af bestyrelsen, og vi vil i det hele taget arbejde for, at hverken formanden eller andre har for meget at lave.

En af de første spændende opgaver bliver at afklare, hvorvidt der er grundlag for at indgå i et tæt samarbejde med Virum-Sorgenfri Boldklub. For nylig fik vi en henvendelse om det fra VSB, og vi har siden da arbejdet med forskellige modeller. Der er flere gode muligheder, som vil kunne styrke vores klub, samtidig med at vi kan fastholde B82' helt centrale værdier - socialt samvær og glæden ved at spille fodbold. Disse overvejelser vil blive fremlagt til nærmere drøftelse under dagsordenens punkt 2, forudsat at det lykkes at vælge en formand.

Hvis ikke det lykkes at vælge en formand, vil bestyrelsen formelt indstille til generalforsamlingen, at klubben opløses i henhold til vedtægterne.

Vi glæder os til at se dig, vi tror på klubbens fremtid, men vi kan ikke klare os uden din støtte.

Med venlig hilsen
B82 Virums bestyrelse

Oversigt over formandens typiske opgaver


 1. Indkalde og lede bestyrelsesmøder (ca. hver 4-6. uge) samt generalforsamling i henhold til vedtægterne og dermed sikre, at alle de opgaver, der påhviler bestyrelsen og klubben, bliver håndteret rettidigt og tilfredsstillende, først og fremmest ved uddelegering til bestyrelsens øvrige medlemmer samt frivillige i øvrigt.
 2. Varetage overordnet kontakt til Lyngby-Taarbæk Kommune vedr. klubbens generelle forhold, herunder tilskud, adgang til baner m.v.
 3. Varetage kontakt til øvrige vigtige samarbejdspartnere, herunder DBU Sjælland, Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk, det Centrale Foreningsregister under DIF


Oversigt over bestyrelsens typiske opgaver


 1. Administration af medlemmer fx lister og kontingentopkrævning
 2. Planlægning af kampe, turneringer og stævner via DBU.dk og Holdsport
 3. Planlægge træning, herunder fordeling af træningstider på eget anlæg og Kunstgræsbanen på Virumgårdsvej. Reservation af baner i samarbejde med kommunen og andre klubber
 4. Sikre at klubhuset er vedligeholdt såvel indvendigt som udvendigt, og at der er styr på udlån af nøgler til trænere m.v.
 5. Sammen med kassereren drage omsorg for klubbens økonomi, herunder regnskab og budget, godkende indkøb og andre udgiftskrævende aktiviteter
 6. Indkøbe alt nødvendigt til klubbens drift - alt fra fodboldmål, spillertøj, og øvrige rekvisitter til toiletpapir og opvaskemiddel, herunder også forhandling af kontrakt med leverandører
 7. Sikre at boldrum holdes ryddeligt. Gælder også skabe, udstyr, bolde og boldspande.
 8. Rekruttering af trænere og holdledere, trænerkontrakter, udbetaling af trænergodtgørelser, trænerkurser, trænermøder, sørge for børneattester gennem politiet m.v.
 9. Initiativ til traditionsrige begivenheder såsom lagkagestævne, sommerferie-is til alle ungdomshold, julearrangementer etc
 10. Kontakt til Virumhallen vedr. vedligeholdelse af baner
 11. Kridtning af egne baner
 12.  Ansøgning om tilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune (medlems- og trænertilskud, lokaletilskud)
 13. Vedligeholde og udbygge www.b82.dk samt sociale tjenester (Facebook, Twitter, bloggen)

Ingen kommentarer :

Send en kommentar