Referat af Ekstraordinær generalforsamling i B-82, mandag den 11. april 2016, kl. 19.30 i Klubhuset

Virum, 18. april 2016

1 Valg af formand.
Forinden mødet havde Henning Svensson (far til William Heede, U9) sendt et oplæg til inspiration til bestyrelsen om en alternativ besættelse af bestyrelsesposter i små klubber som B-82. På mødet skitserede Henning indholdet over for de fremmødte. Den tidligere formand, Michael S. Jensen, gennemgik kort de vigtigste opgaver, som han som formand havde varetaget. Det var en generel diskussion af, hvordan man kan rekruttere og fastholde arbejdskraft i klubben. Flere forslag blev nævnt, herunder lønnet formandskab/bestyrelse, lønnet varetagelse af opgaver, uddelegering til forældre, fryns som fx gavekort. Bestyrelsen meddelte, at der allerede var igangsat et arbejde med at fordele formandens opgaver til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. (Red.: bestyrelsen har efter mødet aftalt med tidligere medlem Nicolai Drivsholm, at han bliver lønnet Kluboffice-ansvarlig for klubben)

Adam Beresowsky (far til Nikolai Riise, U10) blev valgt til formand.

2 Beslutning om klubbens fremtid.
Frank Hebo Pedersen orienterede de fremmødte om baggrunden for at starte diskussionen om at indgå i et tættere samarbejde med Virum-Sorgenfri Boldklub samt de forskellige modeller, som et sådant samarbejde kunne indebære. Det blev besluttet, at det er op til bestyrelsen at finde ud af hvori det konkrete samarbejde skal bestå fremover. Der var en generel diskussion og nogle konkrete forslag blev nævnt, herunder at slå små hold sammen og at dele af ungdommen kan træne forskellige steder. Det blev nævnt, at de to klubber må finde ud af, hvad der er i et samarbejde for dem begge, at man samlet kan stå stærkere (med 900-1000 medlemmer), og at det er vigtigt at B-82 bevarer sin integritet.

3 Evt.
Der blev efterlyst gode forslag til dels at skabe mere liv i og omkring klubbens aktiviteter, dels at skabe flere indtægter til klubben. Flere forslag blev nævnt, herunder opstilling af slik- og sodavandsautomat og afvikling af landskampe i klubben. Det blev understreget, at forudsætningen for at tiltag som ovennævnte kan realiseres er naturligvis, at arbejdskraften er til rådighed.

Niels Hadrup (far til Søren, U10) og Jens Berthelsen (2007) blev meldt ind på Kridteholdet.

Referent: Søren Land Hansen

Ingen kommentarer :

Send en kommentar