Generalforsamling i B82: 15. mar, kl. 19.30

Kære alle i B82

Så er det atter tid til den årlige generalforsamling. Den finder sted

Torsdag den 15. marts, kl. 19.30 i klubhuset.

Igen i år er der behov for nye folk i bestyrelsen. Formandsposten er på valg sammen med to bestyrelsesmedlemmer.

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at B82 har behov for, at nogen påtager sig de administrative opgaver, som er nødvendige for at drive en fodboldklub. Bestyrelsen har delt opgaverne mellem bestyrelsesmedlemmer, så alle løfter deres del. Det betyder, at hvert bestyrelsesmedlem kan klare sine opgaver på omkring 10 timer om måneden. Det er således ikke mange timers arbejde, der skal ydes.

Vi håber meget, at I vil møde talstærkt op til generalforsamlingen, og at nogen af jer vil indtræde i bestyrelsen.

Forslag til generalforsamlingen sendes til formand@b82.dk senest den 1. marts.

På generalfosamlingen uddeles kridtelegatet. Så send din indstilling til, hvem der har gjort noget særligt for klubben og derfor fortjener legatet. Send indstillingen til formand@b82.dk senest den 1. marts.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab 2016
4. Budget 2017
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Status på B82
8. Kridtesager
9. Valg til bestyrelsen
a. Adam Beresowsky er på valg som formand.
b. Morten Kjærulf er på valg som webmaster og medlemsadministrator og ønsker ikke genvalg.
c. Morten Wesenberg er på valg som ansvarlig for udstyr, kampe og træning.  
d. Lucille Jensen er valgt til 2019 og er således ikke på valg.
e. Karsten Bech er valgt til 2019 og er således ikke på valg.
11. Valg af minimum 1 suppleant til bestyrelsen.
Thomas Thomsen er valgt til 2019 og er således ikke på valg.
12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Niels Lausten, Kim Gustavson og Carsten Niemann (suppleant) er på valg for et år.
13. Udvalg og ledere
Der har det seneste år ikke været udvalg og leder, hverken på ungdoms, fitness eller senior. Det betyder, at der ikke er nogen udvikling på disse områder.  Bestyrelsen har derfor et stort ønske om, at nogen vil tage disse poster. Særligt ungdomsleder posten er vigtig, da vi har mange ungdomshold.

På bestyrelsens vegne

Adam Beresowsky
Formand i B82

Ingen kommentarer :

Send en kommentar